Telefon  +48 22 837 15 74

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ochrona osób i mienia na terenie Warszawy

Ochrona osób i mienia wspomagana jest pracą ekip interwencyjnych. Ponadto świadcząc dla Państwa usługi jesteśmy zobowiązani do zachowanie w tajemnicy informacji dotyczących ochranianego obiektu, systemów zabezpieczenia, czasu pełnienia dyżurów, tras patroli, taktyki ochrony obiektu i przewozów wszelkich wartości oraz wszelkich innych wiadomości, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ na bezpieczeństwo chronionego obiektu lub osób w nim zatrudnionych. Gwarantujemy sumienne wykonywanie zadań służbowych, a także poleceń Zleceniodawcy i przełożonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu oraz ochrony jego mienia i osób w nim przebywających.

Usługę ochrony osób i mienia świadczymy na terenie całego kraju w formie zarówno stałej, jak i doraźnej. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty, a w przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

Jak wygląda ochrona fizyczna?

Pełnienie ochrony fizycznej zobowiązuje nas do dokładnego zapoznania się z rozmieszczeniem systemów alarmowych oraz instalacji przeciwpożarowej, energetycznej i wodnokanalizacyjnej na danym obszarze. Ponadto w naszej pracy konieczna jest też znajomość numerów telefonów ratunkowych oraz obowiązków na posterunku, obsługi urządzeń czy innych obowiązujących instrukcji i zarządzeń. Jesteśmy też zobligowani do utrzymywania w pełni sprawności przydzielonego wyposażenia oraz dbania o swój wygląd zewnętrzny.

 

kamera z domem

 

Na ochronę osobistą składa się m.in.:

  • wykonywanie czynności wchodzących w zakres obsługi na bramach przejazdowych oraz prawidłowości parkowania pojazdów,
  • dokonywanie nieregularnych, rejestrowanych elektronicznie obchodów chronionego obiektu, według zasad określonych w planie ochrony obiektu,
  • uważne obserwowanie zachowania przebywających w rejonie posterunku interesantów oraz pracowników obiektu,
  • bieżące prowadzenie zapisów w książce dyżurów, w porządku chronologicznym, ze wskazaniem wszystkich wykonywanych czynności, a w szczególności czynności niewynikających z wymienionych w planie ochrony obiektu,
  • współdziałanie z funkcjonariuszami właściwej, miejscowej jednostki Policji w zakresie ochrony bezpieczeństwa obiektu oraz porządku publicznego,
  • dbanie o należyty stan przydzielonego sprzętu i wyposażenia oraz używanie go zgodnie z przeznaczeniem,
  • stosowanie się do instrukcji przeciwpożarowej w przypadku pożaru.